De aanleiding

Aan het einde van 2023 staan er zonnepanelen op het land waar recent nog koeien liepen te grazen, hoe is dat zo gekomen? Inmiddels de 4e generatie boert op de plek waar de komende jaren duurzame energie wordt geproduceerd. Waar de eerste generatie begon met een gemengd bedrijf met varkens, fruit en koeien ontwikkelde het bedrijf zich tot een geautomatiseerd melkveebedrijf met een melkrobot. In 2008 werd het dak van de ligboxenstal vol gelegd met zonnepanelen vanwege het stroomverbruik van de aanwezige melkrobot en hiermee was de interesse gewekt in zonne-energie.

De sluimerende gedachte om zelfstandig een eigen zonnepark aan te leggen kreeg in 2018 meer vorm. Toen begon de zoektocht naar partijen om mee samen te werken en werd de basis gelegd voor de volgende verandering. De basisgedachte is steeds geweest om te ontwikkelen op basis van gelijkwaardigheid en dit resulteerde in een 50:50 samenwerking met GroenLeven BV. In 2019 is de omgeving geïnformeerd, vergunning aangevraagd en in 2020 is de noodzakelijke subsidie verkregen. Vanwege de nieuwbouw van een onderverdeelstation is de bouw van het zonnepark enigszins vertraagd, de eerste stroom zal naar verwachting begin 2024 geleverd worden.

Illustratie 4

Participatie

Bij veel zonneparken wordt de kans geboden mee te investeren in het zonnepark, hier is bewust niet voor gekozen om de volgende reden. Bij een dergelijke participatie staat vaak het financiële rendement centraal en krijgen vermogende inwoners kans om hun geld te beleggen. Wij hebben ervoor gekozen om per geproduceerde megawattuur (MWh) een bedrag aan inwoners van het eiland van Schalkwijk te geven voor de verdere verduurzaming van woningen.

De bedoeling hiervan is om het energieverbruik per huishouden te verlagen, immers wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. In samenwerking met Cooperatie Duurzaam Eiland wordt er per huishouden gekeken wat het meest effectief is voor dat huishouden en een directe bijdrage in de kosten betaalt, voor nader informatie zie https://www.duurzaameiland.nl/energie-armoede/

illustratie 2

Technische Gegevens

In totaal worden er ruim 30.000 zonnepanelen geïnstalleerd op ruim 16 hectare die op jaarbasis 17 MWh gaan produceren. Uitgaande van een gemiddeld verbruik per huishouden van 2500 Kwh (cijfers PBL 2022 voor woningen met gas-aansluiting) betekent dit het verbruik van 6.800 huishoudens. Komende jaren zal het electriciteitsverbruik van woningen gaan stijgen normaal gesproken en neemt de behoefte aan duurzame stroom alleen maar verder toe. Het moment waarop er stroom wordt aangeboden en gevraagd gaat echter steeds meer van elkaar afwijken. Op een zonnige zondag bijvoorbeeld is er weinig stroomvraag en wel aanbod wat steeds vaker leidt tot negatieve stroomprijzen. Mede hierom is in 2022 een vergunning aangevraagd voor een 10 MWh batterij die gebruikt gaat worden om deze onbalans helpen op te vangen. De vergunning voor de batterij is in 2023 verkregen en de batterijen zullen medio 2024 geplaatst gaan worden.

Illustratie 3

Nieuws

Tijdens de bouw zal met enige regelmaat een foto worden geplaats van de voortgang van het project. Wanneer u een vraag of opmerking heeft kunt u dit via onderstaand email-adres kenbaar maken.

Contact